Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger vedrørende åpenhetsloven

Vedrørende åpenhetsloven

Vi ønsker å informere om våre aktsomhetsvurderinger i lys av innføringen av Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Vi ser positivt på dette regelverket, som understreker viktigheten av respekt for grunnleggende menneskerettigheter og etablering av anstendige arbeidsforhold. I denne konteksten refererer begrepet «Konsernet» til alle enheter innenfor vår selskapsstruktur, inkludert Storefjell Utvikling AS, Storefjell Skiarena AS, Storefjell Booking AS, Storefjell Hyttebooking AS, Storefjell Kurs og Konferanse Booking AS. Vi bruker også betegnelsen «forretningspartnere» for å inkludere alle tredjeparter som opererer for, på vegne av, eller sammen med oss, som leverandører, prosjektpartnere, konsulenter, agenter, underleverandører, minoritetsaksjonærer og salgsrepresentanter.

Kort om Storefjell Høyfjellshotell AS

Velkommen til Storefjell Høyfjellshotell AS, et hjertevarmt familiedrevet hotell som ble grunnlagt av Knut Nibstad i 1930. Fortsatt i familiens omsorg, ønsker vi deg velkommen til en herlig atmosfære på Golsfjellet sin solside, 1001 meter over havet.

Vårt dedikerte team, bestående av 80 årsverk, er her for å gi deg en uforglemmelig opplevelse. Med 300 komfortable hotellrom og 24 leiligheter ønsker vi å være vertskap for deg, enten du er her for konferanser, jubileum, feiringer, rekreasjon i fjellet eller andre arrangementer.

Nyt vårt imponerende fjellandskap som gir deg muligheten til varierte aktiviteter året rundt. Utforsk fotturer, sykling, ridning, eller prøv langrenn rett utenfor døren. For vinterentusiaster drifter vi også vårt eget skisenter, med muligheter for alpin glede og langrenns opplevelser.

Vi legger stor vekt på å skape en unik atmosfære og tilby kvalitetsservice, slik at ditt opphold hos oss blir minnerikt. Velkommen til Storefjell, hvor gjestfrihet og natur går hånd i hånd.

Storefjell Høyfjellshotell AS er stolt medlem i Virke og har tariffavtale med Fellesforbundet som sikrer ansatte like og rettferdige vilkår. Vi er også sertifisert med bærekraft merket Norsk Miljøfyrtårn. Destinasjonen Gol og Valdres er begge sertifisert med tittelen Bærekraftig Reisemål.

Storefjell sin eierstruktur:

Etiske retningslinjer og rutiner

Ved Storefjell Høyfjellshotell AS er vi forpliktet til å bidra til en bedre fremtid, der vår virksomhet spiller en positiv rolle i samfunnet. Vi anerkjenner sammenhengen mellom ansvarlig atferd som arbeidsgiver og økonomisk fremgang. Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er kjernen i våre verdier. Det er av avgjørende betydning for oss å operere i samsvar med lover og regler i all vår forretningsvirksomhet. Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere setter standarder og forventninger for samfunnsansvar, og vi ønsker å reflektere dette engasjementet i våre forretningsforbindelser. Vi streber etter å samarbeide med våre forretningspartnere for å sikre overholdelse av våre krav, og vi forventer at de deler vårt engasjement for ansvarlig og etisk forretningspraksis.

Våre «Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere» bygger på interne retningslinjer som forplikter oss til å drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsstyring, inkludert FNs Global Compact og ILO-konvensjonene. Vi gjennomfører jevnlige oppfølginger for å sikre at våre forretningspartnere overholder disse etiske retningslinjene.

Aktsomhetsvurderinger og tiltak

Våre aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket vesentlige forhold som tyder på negativ påvirkning av vår virksomhet, da vår virksomhet kun opererer i Norge.

Storefjell Høyfjellshotell AS er et stolt medlem av Nores, en anerkjent innkjøpsorganisasjon som betjener hotell- og restaurantsektoren i Norge og Sverige. I kraft av dette medlemskapet engasjerer Storefjell Høyfjellshotell seg i en betydelig andel av sine innkjøp gjennom Nores’ nøye utvalgte og kvalifiserte leverandører.

Det estimerte innkjøpsvolumet for Storefjell Høyfjellshotell gjennom Nores varierer mellom 80-90%, og selskapet benytter seg av Nores’ innkjøpsportal som det primære verktøyet for sine anskaffelser. Nores utfører grundige evalueringer, kontroller og verifiseringer av leverandører i samsvar med etablerte rutiner og prosedyrer. Forvaltningen av Åpenhetsloven håndteres av Nores gjennom sin systemleverandør, Factlines. Det er verdt å merke seg at leverandører tilgjengelige for Storefjell Høyfjellshotell gjennom Nores ikke er direkte evaluert av selskapet selv, da det stoler på Nores’ omfattende leverandørkvalifisering.

Selv om Storefjell Høyfjellshotell har muligheten til å foreta innkjøp utenfor Nores, er slike transaksjoner primært begrenset til merkantile tjenester som energi, husleie, ventilasjon, service, regnskap- og revisjonstjenester. Leverandører som inngår direkte avtaler med Storefjell Høyfjellshotell gjennomgår en ikke-formell kvalifiseringsprosess, ofte gjennom ledergruppens samtaler, eventuelle bedriftsbesøk og innhenting av tilbud fra aktuelle leverandører. Godkjenning og gjennomføring av slike innkjøp utføres av avdelingsledere og andre fullmaktpersoner i selskapet.

Om Nores:

Nores representerer en medlemseid innkjøpsorganisasjon dedikert til hoteller og restauranter i Norge og Sverige. Med en liten og effektiv organisasjon bestående av erfarne fagpersoner innen hotell- og restaurantbransjen, opererer Nores som en non-profit enhet, hvor eventuelt overskudd tilbakeføres til medlemmene. Nores har et bredt spekter av avtaler med over hundre leverandører, med svært konkurransedyktige betingelser. Deres forhandlinger inkluderer også spesielle vilkår for konsernets volumprodukter, kjent som Best Buy. I tillegg til store merkevareprodusenter samarbeider Nores også med mindre lokale nisjeprodusenter, og deres omfattende sortiment sikrer tilfredsstillelse av mangfoldet blant medlemsmassen. De legger vekt på gode betingelser og bredde i sortimentet for å gjøre det enkelt for medlemmene å opprettholde lojalitet til inngåtte avtaler.

Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere:

Storefjell Høyfjellshotell AS har utarbeidet «Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere,» som vi forventer at alle våre forretningspartnere følger. Disse retningslinjene omfatter områder som:

Menneskerettigheter:

Våre forretningspartnere forventes å støtte og handle i samsvar med prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact og ILO-konvensjonene.

Arbeidsrettigheter:

Vi forventer at våre forretningspartnere skaper et arbeidsmiljø fritt for diskriminering og trakassering basert på ulike kriterier.

Seksuell trakassering:

Seksuell trakassering tolereres ikke på arbeidsplassen, og vi forventer at våre forretningspartnere opprettholder respektfulle og verdige forhold til sine ansatte.

Arbeidsforhold:

Våre forretningspartnere forplikter seg til å ikke tolerere tvangsarbeid, slaveri eller menneskehandel. Overholdelse av ILO-konvensjoner og nasjonale lover angående barnearbeid forventes.

Vi forplikter oss til å kontinuerlig følge opp våre forretningspartnere for å sikre etterlevelse av disse etiske retningslinjene ved Storefjell Høyfjellshotell AS. Vi kommer til å fortsette med egenerklæringer for leverandører i fremtiden og undersøke nærmere hvis det skulle dukke opp avvik. Basert undersøkelser er det ikke grunnlag for å gjøre ytterligere tiltak 2024.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Vi minner allikevel om at et krav om informasjon kan avslås i henhold til § 6 dersom:

  1. kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  2. kravet er åpenbart urimelig
  3. den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  4. den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

For ytterligere informasjon eller henvendelser vedrørende Storefjell Høyfjellshotell AS sitt arbeid med åpenhetsloven skal de rettes skriftlig til storefjell@storefjell.no med emnefelt merket «Åpenhetsloven». Svartid må beregnes å være 2-4 uker.

Få nyheter og gode tilbud rett i innboksen!

Ønsker du å holde deg oppdatert på gode tilbud, spennende aktiviteter og arrangement, eller andre ting som skjer her på Storefjell? Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev!